25 kwietnia, 2024

Odgałęzieniem grupy górskiej Snieżnika w kierunku północnym są obniżające się stopniowo góry Krowiarki, urozmaicające Kotlinę Kłodzką. Masyw Snieżnika budują gnejsy i łupki łyszczykowe pochodzące z ery paleozoicznej. Zarówno w Krowiarkach, jak i w Masywie Snieżnika występują wapienie krystaliczne. W 1966 roku koło Kletna odkryto w skałach wapiennych jaskinię nazwaną — Jaskinią Niedźwiedzią. Nazwa ta została przyjęta od znalezionych w niej kości zwierzęcych, głównie niedźwiedzia jaskiniowego. W jaskini znaleziono wiele grot i korytarzy na kilku poziomach. Największa i najpiękniejsza jest grota o długości 20 m, szerokości 4 m i wysokości ok. 6 m. Uroku dodają jej stalaktyty i stalagmity o bogatym zabarwieniu tlenkami żelaza i manganu. Piękne są również korytarze dolnego poziomu jaskini, miejscami posiadające śnieżnobiałe nacieki wapienne. Dnem tych korytarzy płynie potok Kleśnica, wypływający w sąsiedniej dolince w formie wywierzyska. Jaskinia Niedźwiedzia, po zagospodarowaniu i udostępnieniu turystom, będzie stanowić jedną z największych atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Jaskinie powstają w wapieniach dzięki właściwościom chemicznym wody zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla. Woda, która rozpuszcza je, poszerza szczeliny tworząc korytarze. Natomiast woda nasycona związkami wapnia Ca(HCO3)2 ściekając kroplami ze stropów i ścian jaskiń, ulega częściowemu odparowaniu pozostawiając wytrącone związki węgla- nowo-wapniowe.

  Kraje, w których można odpoczywać bez względu na porę roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *