25 kwietnia, 2024

Wody płynące ze stoków Snieżnika wyżłobiły wąskie doliny o stromych ścianach. Szczególnie piękna jest dolina rzeczki Wilczki ze wspaniałym wodospadem o wysokości do 27 m. Ośrodek wczasowy Międzygórze to dobry punkt do wędrówek po górach oraz na szczyty: Snieżnik i Igliczną i do leżącego poniżej wodospadu. Pasma górskie, otaczające Kotlinę Kłodzką od strony zachodniej i północnej, należą już do Sudetów Środkowych, bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i ukształtowania. Góry Bystrzyckie i częściowo równoległe do nich Góry Orlickie wyznaczają — wraz z sąsiednimi Górami Stołowymi — zachodnią granicę Kotliny Kłodzkiej. Góry te ciągną się z południo-wschodu na północo-zachód wzdłuż rowu Nysy Kłodzkiej. Góry Orlickie, oddzielone od Gór Bystrzyckich do linami Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy, leżą w większości na terenie Czechosłowacji. Do Polski należy tylko ich północno-wschodnia część ze szczytem Orlicą. Góry Bystrzyckie mają kształt podłużnego wału górskiego wyraźnie oddzielającego się od dna Kotliny Kłodzkiej. Lekko falista, krajobrazowo dosyć monotonna wierzchowina, czyli szczytowa powierzchnia tego wału, różni się swym wyglądem od zboczy, nachylonych dosyć stromo ku dnu kotliny. Góry Bystrzyckie zbudowane są ze starych skał metamorficznych, gnejsów i łupków łuszczykowych okresu kambryjskiego. Wśród tych łupków spotyka się soczewki kwarcu, a także skupienia przekrystalizowanych wapieni. W południowej części Gór Bystrzyckich, koło Gniewoszowa, znajduje się grota, zwana Solną Jamą, której długość wynosi ok. 40 m Również w południowej części leży najwyższe wzniesienie tych gór, szczyt Jagodna  górujący ponad Długopolem Zdrojem.

  Zrób niespodziankę swojej żonie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *